Mularczyk o wniosku PiS dot. SN: Oczekujemy, że TK rozstrzygnie tę sprawę niezwłocznie

Wszystkie organy w Polsce powinny działać na podstawie Konstytucji. Również to obejmuje taką instytucję, jak Sąd Najwyższy. W związku z tym, iż od dłuższego czasu toczy się w Polsce nt. funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, relacji SN-TK, dokonaliśmy pewnej analizy, kwerendy przepisów prawa, na podstawie której działa wymiar sprawiedliwości, a także SN. Ku naszemu zdumieniu znaleźliśmy tam przepisy i rozwiązania, które w naszej ocenie budzą bardzo poważne wątpliwości z punktu widzenia zgodności wyboru prezesa SN z artykułami w Konstytucji – mówił Arkadiusz Mularczyk na briefingu w Sejmie.

Jak dodał:

„Wątpliwość konstytucyjna dotyczy przede wszystkim faktu procedury wyboru prezesa SN przez Zgromadzenie Ogólne sędziów SN, a także samego aktu przedstawienia kandydatów na prezesa SN prezydentowi. Procedura wyboru budzi wątpliwości natury zasadniczej, ponieważ odsyła do regulaminu, który jest uchwalony przez ZO sędziów SN. To oznacza, że aktem prawa wewnętrznego, który jest w SN, który dot. relacji wewnętrznych, dokonuje się wyboru w formie głosowania dwóch kandydatów, a następnej w takim trybie i w takiej formule przedstawia się ich prezydentowi. To oznacza, że aktem prawa wewnętrznego, niepublikowanym w Dzienniku Ustaw czy Monitorze Polskim przedstawia się innemu organowi władzy, a mianowicie prezydentowi dwóch kandydatów, których on powinien zaakceptować, wybierając jednego. to oznacza, że regulamin SN obliguje prezydenta do wyboru kandydata na prezesa SN. Uważamy, że takie rozwiązanie jest niezgodne z Konstytucją”

Uważamy, że procedura wyboru prezesa SN powinna się opierać w trybie ustawowym. To ustawa o SN powinna decydować w jakim trybie i na jakich zasadach dokonywany jest wybór prezesa SN – stwierdził poseł PiS, dodając, że „oczekujemy, że TK rozstrzygnie tę sprawę niezwłocznie”, ponieważ dotyczy funkcjonowania Sądu Najwyższego.