Mularczyk: Dzisiejsza konferencja rzecznika SN potwierdziła zasadność naszego wniosku

Jak mówił Arkadiusz Mularczyk na briefingu w Sejmie:

„Chciałem odnieść się do konferencji, na której rzecznik Sądu Najwyższego skomentował wniosek. Kluczową informacją, którą przedstawił pan rzecznik, to jest fakt, iż uchwała z 24 kwietnia 2003 roku ws. regulaminu wyboru kandydatów na prezesa SN nie była dotychczas publikowana. To oznacza, że SN działał w oparciu o uchwałę, która nie była publikowana ani w Dzienniku Ustaw, ani w Monitorze Polskim, ale była dokumentem wewnętrznym w SN i dopiero po naszej konferencji, wniosku, który złożyliśmy, SN taką uchwałę opublikuje na stronach SN. Jednak nie jest istotą to, czy SN taką uchwałę opublikuje. Istotą jest fakt opublikowania tych przepisów w sposób i w formie dostępnej dla wszystkich obywateli. Kluczem naszego wniosku jest to, że cała procedura wyboru kandydatów na prezesa SN powinna być uregulowana w ustawie opublikowanej w Dzienniku Ustaw. Tylko przepisy takiej rangi mogą obligować prezydenta do podjęcia decyzji o wyborze takiej, a nie innej kandydatury na funkcję prezesa SN”

Trzeba podkreślić, że prezes SN to pozycja i funkcja o charakterze ustrojowym. Prezes SN reprezentuje SN na zewnątrz, podejmuje szereg decyzji, reprezentuje SN w skargach do TK, także w Trybunale Stanu. Jest to funkcja niezwykle istotna o charakterze ustrojowym. Dlatego żaden akt o charakterze wewnętrznym, regulamin czy inna forma uchwały, ale jak dotychczas była trzymana w biurku u pani prezes, nie może być podstawą obligowania innego organu konstytucyjnego do podjęcia takiej, a nie innej decyzji. To jeden z podstawowych argumentów naszego wniosku – dodał poseł PiS.

Jak stwierdził: – Dzisiejsza konferencja rzecznika SN potwierdziła zasadność naszego wniosku, a inne argumenty o charakterze politycznym, że to atak, zemsta odrzucam. Skupiamy się na prawie i prosiłbym media, dziennikarzy, opinię publiczną o skupianie się tylko i wyłącznie na aspekcie i argumentacji prawnej.