PAD: Wąskie grupy są czasem oderwane od rzeczywistych problemów i od tego, za jakie pieniądze trzeba żyć na prowincji

Państwo elit nie jest państwem obywatelskim, tylko państwem zawłaszczonym przez wąskie grupy, które zapewniły sobie wyjątkowe w stosunku do innych przywileje i które czasem są zupełnie oderwane od rzeczywistych problemów społecznych i od tego, za jakie pieniądze tak naprawdę trzeba żyć na prowincji, jak mówią, czyli poza wielkimi miastami – mówił prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z mieszkańcami Rawicza. Jak dodał:

„Mnie, tak samo jak państwu, zależy na tej właśnie Polsce równych szans. Polska równych szans oznacza również Polskę równego rozwoju. Nie tylko zrównoważonego w tym znaczeniu także dbałości o środowisko naturalne, ale równego, czyli takiego, gdzie pieniądze są rozdzielane w sposób równy i proporcjonalny, gdzie w tych regionach, gdzie sytuacja jest trudniejsza są lokowane większe inwestycje po to, by te możliwości życiowe zostały wyrównane”

Wcześniej PAD mówił: – Musimy nasz ojczyzną budować, musimy czynić wszystko, by tak, jak chcieli nasi pradziadkowie, dziadkowie i ojcowie, była Polską silną, niepodległą, suwerenną i sprawiedliwą dla wszystkich swoich obywateli. Polską równych szans, czyli właśnie zupełnie inną, niż chcieli komuniści.