Odwołano kolejną rozprawę przed TK

Dzisiaj TK miał rozpoznać połączone wnioski Rady Miejskiej w Kożuchowie, Rady Gminy Kolsko, Rady Miejskiej w Nowej Soli, Rady Powiatu Nowosolskiego, Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim oraz Rady Gminy Siedlisko dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego; nowe zadania gminy.

Wniosek został jednak – jak poinformował Arkadiusz Mularczyk – wycofany z powodów formalnych. W uzasadnieniu napisano, iż „wnioskodawcy doszli do przekonania, że postępowanie przed TK w jego obecnym stanie nie gwarantuje podstawowych standardów sprawiedliwości proceduralnej”.

Wnioskodawcy piszą o zmianie składu orzekającego w przeddzień rozprawy i odmowie odroczenia terminu rozprawy, dzięki czemu możliwe stałoby się rzetelne przeanalizowanie przedstawionych kilka dni przed terminem rozprawy stanowisk Sejmu i Rady Ministrów, a także zapoznanie się sędziego powołanego do składu TK w miejsce sędziego Zubika z jej przedmiotem.

W uzasadnieniu jest też informacja o odmowie wyłączenia od rozpatrywanej sprawy Mariusza Muszyńskiego.