W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawy dot. reformy edukacji

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawy dot. reformy edukacji

Rząd opublikował w Dzienniku Ustaw reformę edukacji: Prawo oświatowe wraz z przepisami wprowadzającymi.