Senat przyjął budżet bez poprawek

Senat przyjął budżet bez poprawek

59 głosy za, 2 głosy przeciw – Senat bez poprawek przyjął ustawę budżetową.