Za 2 godziny II czytanie projektu ustawy dot. zakazu aborcji. Głosowanie jutro po 10:00

Około 23:00 rozpocznie się II czytanie obywatelskiego projektu dot. wprowadzenia całkowitego zakazu przerywania ciąży. Do głosowania ma dojść jutro w porannym bloku głosowań, który rozpocznie się o 10:00. Tym samym potwierdzają się informacje 300POLITYKI.