Komisja odrzuciła obywatelski projekt ws. aborcji

15 głosów za odrzuceniem – w ten sposób po gigantyczne awanturze komisja sprawiedliwości zagłosowała w sprawie projektu Ordo Iuris. PO twierdzi, że komisja została zwołana nieregulaminowo, bo nie została zwołana z odpowiednim wyprzedzeniem tj. 3 dni.