Karczewski o aborcji: Wstrzymaliśmy się od projektu senackiego. Musimy poczekać na wyniki prac w Sejmie

Jak mówił Stanisław Karczewski na briefingu w Senacie:

„W Senacie rozmawialiśmy na temat tej ustawy, bo w sytuacjach, kiedy istnieją istotne i ważne problemy, rozmawiamy wcześniej. Nie czekamy na projekt, rozmawiamy wcześniej, analizujemy, zastanawiamy się, jakie będzie nasze stanowisko, jak będziemy głosować i pracować. Myśleliśmy i o tej ustawie. Analizowaliśmy zapisy tej ustawy i pojawił się pomysł, propozycja, żeby Senat był autorem pewnego kompromisu, również politycznego. Chcieliśmy zwrócić się do senatorów, również opozycji i mieć wspólny ponadpolityczny projekt ustawy. Ale stwierdziliśmy – jestem przekonany, że słusznie – że musimy poczekać, jakie będą wyniki prac nad tą ustawą w Sejmie. Te prace się rozpoczną. Zobaczymy w jakim kształcie ta ustawa zostanie przyjęta przez Sejm i w związku z tym wstrzymaliśmy się od projektu senackiego. Natomiast jeśli w przyszłości pojawi się taka potrzeba i wola, to osobiście ja chciałbym, żeby ta nasza propozycja nie była propozycją jednej partii, tylko ponadpolityczną i ponadpartyjną”

Marszałek Senatu przyznał, że senacka propozycja zakładała wykluczenie możliwości przerywania ciąży w sytuacji, kiedy jest podejrzenie choroby Downa.