Karczewski: Trudno jest z totalną opozycją wprowadzać pakiet demokratyczny

Jak mówił Stanisław Karczewski w rozmowie z Robertem Mazurkiem w Porannej rozmowie RMF:

„Wprowadzimy ten pakiet [demokratyczny]. Trudno jest z totalną opozycją wprowadzać pakiet demokratyczny, bo obstrukcja i w Sejmie i w Senacie, to, co robili – mogę to powiedzieć o senatorach w czasie przeszłym, bo obstrukcja w Senacie była okrutna… Tam respektujemy wszystkie przepisy i możliwości. Powiem na przykładzie Senatu, gdzie istnieje zapis w regulaminie, że senatorowie mogą zadawać pytania. Nie ma ograniczenia czasowego w sensie ilości. Senatorowie powtarzają pytania wielokrotnie, zadają takie same, pytają o to samo”