Morawiecki: Musimy uzupełniać ubytki na rynku pracy. Będę starał się, by nastąpiło zaproszenie kilkuset tysięcy pracowników z Ukrainy

Mateusz Morawiecki zadeklarował Krynicy wsparcie dla sprowadzania do Polski pracowników z Ukrainy. Ten punkt ma być jednym z ważniejszych w SOR (Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju):

„Z rynku pracy ubędzie 750 tys. ludzi do 2020 roku, a jeżeli nie utrzymamy bodźców do utrzymania pracy, to może zniknąć kolejne 500-600 tys. ludzi. Ten ubytek może dotyczyć 10% polskiej siły roboczej. Kapitału mieliśmy i mamy mało, nie możemy oprzeć naszej gospodarki na kapitałochłonności. Jeżeli z dostępnych nam analiz wynika, że ubędzie od kilkuset tysięcy ludzi do aż 1,5 mln. to znaczy musimy podjąć bardzo intensywne działania do uzupełnienia tego ubytku. Jakkolwiek źle się dzieje na Ukrainy, przyciągniecie tu miliona-dwóch ukraińskich obywateli to może by  ogromny impuls dla samej Ukrainy za 4-6-8 lat. Jeśli Ukraińcy tu przyjadą, to część z nich założy rodziny i zostanie tu, ale znacząca część tam wróci”

Jak podkreślił:

„Będę starał się, by nastąpiło przyjazne zaproszenie kilkuset tysięcy ukraińskich pracowników do Polski. Po stronie MR, MSW, Min. Rodziny wypracowujemy stanowisko by było zgodne z wymogami dyrektywy unijnej, by wesprzeć proces adaptacji [Ukraińców]. Argumenty po drugiej stronie są związane z systemem bezpieczeństwa. Będziemy starali się wypracować odpowiedni kompromis. W planie [SOR] umieścimy na pewno ten punkt, jeżeli jeszcze go nie ma to on powinien być szerzej”