Szydło na FB Live: Nie likwidujemy gimnazjów. Będziemy je wygaszali

Czy my likwidujemy gimnazja? Nie, nie likwidujemy gimnazjów. My będziemy gimnazja wygaszali i na bazie obecnie funkcjonujących gimnazjów i szkół podstawowych tworzyli szkołę podstawową i 4-letnie liceum. W tym procesie dochodzenia do tej optymalnej zmiany w systemie, która nastąpi w roku 2019/2020, będzie ten czas, kiedy będą powoli wygaszane gimnazja – mówiła premier Beata Szydło w trakcie debaty na Facebook Live.