Szydło: W Polsce rozpoczęliśmy dyskusję nt. konieczności zmiany traktatu europejskiego

Szydło: W Polsce rozpoczęliśmy dyskusję nt. konieczności zmiany traktatu europejskiego

Jak mówiła premier Beata Szydło w Rumunii, na wspólnej konferencji z premierem Dacianem Cioloşem:

„Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Brytyjczycy taką decyzję podjęli. Musimy zrobić wszystko, żeby nie było takich zakusów w innych krajach. Niezadowolenie z funkcjonowania UE jet widoczne w wielu miejscach. Odpowiedzialnością polityków jest zapobieżenie sytuacji takiej, kiedy UE byłaby jeszcze bardziej osławiona. Naszym celem jest wzmacnianie UE, doprowadzenie do tego, aby pozostałe 27 państw UE tworzyło stabilny organizm europejski i będzie zapewniał bezpieczeństwo swoim obywatelom. Żeby tak się stało, UE musi przejść konieczne reformy. Polska stoi na stanowisku, że musi być zwiększenie roli parlamentów europejskich, bardziej czytelne relacje między instytucjami europejskimi i trzeba się skoncentrować na podejmowaniu działań, na które oczekują obywatele”

Dalej szefowa rzadu mówiła o dyskusji nt. zmiany traktatu:

„W Polsce rozpoczęliśmy dyskusję nt. konieczności zmiany traktatu europejskiego. Uważamy, że jest to jeden z elementów dyskusji, która powinna się odbyć. Najważniejsze jest to, żebyśmy doprowadzili do takich reform, zmian, które uczynią z UE rzeczywiście instytucję, która będzie bardziej skoncentrowana na sprawach obywateli, będzie skuteczna, bezpieczna i zapewniała równomierny rozwój swoim państwom członkowskim. Również tutaj ustaliliśmy, że powołamy zespoły robocze, które takie propozycje będą przedstawiały w czasie debat”