Kukiz ’15 powołuje Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów. „Ma być słyszalnym głosem, z którym trzeba się liczyć”

Posłowie Kukiz ’15 ogłosili w Sejmie Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów, które ma – jak twierdzą – zjednoczyć rolników i konsumentów, aby byli jednym głosem, który zostanie wysłuchany m.in. podczas debat publicznych. Jak mówił na konferencji poseł Jarosław Sachajko:

„PSL zajęło się ochroną miejsc pracy dla członków swoich rodzin i na tym skupia wszelkie wysiłki. PiS, jeśli chodzi o wieś, interesuje się tylko zatrudnianiem swoich członków w różnego rodzaju spółkach i agencjach rolnych”

Główne cele stowarzyszenia to zjednoczenie polskich rolników, producentów zdrowej żywności, przetwórców i konsumentów oraz zrównanie ich szans na polskim rynku z dużymi organizacjami, które obecnie są mocno premiowane jeśli chodzi o pomoc finansową czy promocję.

W tym celu stowarzyszenie chce m.in. powoływać powiatowe, regionalne i ogólnopolskie spółdzielnie jednoczące właśnie rolników, producentów, przetwórców żywności i konsumentów. Ma być słyszalnym głosem, z którym trzeba się liczyć.