Prezydent Nowej Soli: Wstępuję do Nowoczesnej. Jestem tu ze strachu

– 14 lat podnosiłem swoje miasto, Nową Sól, z ruiny. Dziś jestem tu ze strachu. Żeby nie zniszczyć tego, co zrobiliśmy przez lata, też staję się „nowoczesny” i wchodzę do partii Ryszarda Petru – przyznał dziś na Radzie Krajowej Nowoczesnej prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz.

O Tyszkiewiczu głośno się zrobiło podczas kampanii, gdy Beata Szydło w Nowej Soli mówiła o „Polsce w ruinie”. Tyszkiewicz przyznał wówczas, iż był to „żałosny spektakl” kandydatki na premiera, ponieważ Nowa Sól wyjątkowo szybko – w porównaniu z innymi miastami podobnej wielkości – się rozwija od kilkunastu lat.

Tyszkiewicz został także zgłoszony przez Ryszarda Petru do Zarządu Krajowego Nowoczesnej.