Sejm przyjął zmiany w regulaminie. Komisja ds. służb bez rotacyjnego kierownictwa

234 posłów poparło projekt zmian w regulaminie Sejmu, który zaproponowało w piątek Prawo i Sprawiedliwość. Przeciwko było 191, 20 wstrzymało się od głosu. Oznacza to m.in. że w sejmowej komisji ds. służb będzie 7 posłów zamiast 9, a komisja nie będzie miała wprowadzonego w 2009 roku rotacyjnego kierownictwa. Dostosowano też komisje stałe do nowych ministerstw, które powstaną w rządzie PiS. Wcześniej odrzucono wszystkie wnioski mniejszości do nowego regulaminu.

Marszałek Kuchciński zarządził przerwę w obradach do poniedziałku 16 listopada, do g. 18.00. Przedstawiciele PSL – którzy stracą miejsce w komisji – już wcześniej nazwali proponowane zmiany „standardami białoruskimi”