PAD do Szydło: Po kadencji rządu i prezydenta musimy z podniesioną głową potrafić spojrzeć w oczy Polakom

Jak mówił dziś prezydent podczas uroczystości desygnowania Beaty Szydło na premiera:

„To ważna i niezwykła chwila. Ważna dla Rzeczpospolitej. Ważna dla polskiego społeczeństwa, niezwykła dla mnie również osobiście. I z całą pewnością niezwykła dla pani premier. Niezwykła nie tylko z tego punktu widzenia, że po 8 latach partia, z której wywodzi się pani premier, ale również ja, zaczyna w Polsce sprawować władzę. W warunkach nadzwyczajnych, takich jakich do tej pory nigdy nie było, a więc posiadając wraz ze swoimi partnerami, a więc jako cała zjednoczona prawica, samodzielną większość”

Jak podkreślał PAD:

„To przede wszystkim ogromna odpowiedzialność za sprawy państwa i za jego przyszłość, która jest dzisiaj złożona na barki tych, którzy zasiadają w nowym parlamencie. Na barki pani premier, ministrów. To niezwykła dla mnie chwila jako prezydenta, ponieważ wielką wagę przywiązuję do konstytucyjnej zasady współdziałania. I w związku z  tym jest to współodpowiedzialność – nasza – za sprawy państwa i przyszłość Polaków. Odpowiedzialność wielka, związana z nadziejami i oczekiwaniami, jakie są dzisiaj w polskim społeczeństwie. Musimy się z tej odpowiedzialności wywiązać w sposób godny. Żebyśmy mogli po czterech latach rządu i pięciu latach mojej prezydentury spojrzeć Polakom w oczy z podniesioną głową i powiedzieć: zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, po to, żeby podnieść poziom życia w Polsce, żeby dostrzegać potrzebujących, żeby nie było rozpaczy materialnej wśród rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci, wśród ludzi niepełnosprawnych, tych, którzy mają najniższe emerytury, wśród rodziców, których dzieci wyjechały za granicę za chlebem, szukając swojej przyszłości, bo tutaj nie mieli warunków, by się rozwijać. To są te wielkie zadania, które muszą zostać zrealizowane”