Komisja nadzwyczajna przyjęła projekt zmian w regulaminie Sejmu

Sejmowa komisja nadzwyczajna przyjęła projekt zmian w regulaminie Sejmu zakładający m.in. zmniejszenie liczebności komisji ds. służb z 9 do 7 posłów, likwidację rotacyjnego przewodnictwa na tą komisja, oraz utworzenie komisji sejmowych odpowiadających nowym ministerstwom. Wynik głosowania to 12:9.

Projekt przewiduje powołanie komisji administracji i spraw wewnętrznych, energii i skarbu państwa, gospodarki morskiej i żeglugi, infrastruktury, cyfryzacji i innowacyjności oraz gospodarki i rozwoju. Komisji nadal będzie 29, zmienia się tylko zakres ich kompetencji. Cały projekt dostępny jest tutaj.

Projekt zmian jeszcze dziś będzie głosowany na sali plenarnej.