Szymański: Polska ma szeroki polityczny konsensus, jeśli chodzi o wybory strategiczne

Jak mówił Konrad Szymański w Kontrwywiadzie RMF:

„Zasadnicze, strategiczne wybory polskie w obszarze polityki europejskiej, atlantyckiej się nie zmieniają. Polska jest jednym z tych krajów, który ma bardzo szeroki polityczny konsensus, jeżeli chodzi o wybory strategiczne. Mówię o wyborach strategicznych, o przekonaniu, że UE jest ważnym i pozytywnym czynnikiem. Tematu wyjścia Polski z UE nigdy nie było”

Przyszły minister ds. europejskich był pytany także o to, czy stawia sobie za cel unieważnienie decyzji polskich zobowiązań o przyjęciu 7 tys. uchodźców:

„Nie, dzisiaj nie ma podstaw prawnych do tego, by decyzja, która stała się prawem UE, żeby była w jakikolwiek sposób unieważniona. W takich sytuacjach można szukać oparcia, np. w podważaniu podstawy prawnej, ale tutaj tych wątpliwości nie ma. Będziemy starali wdrażać się tę decyzję w sposób roztropny i uważny. Kluczowym problemem dla nas był tryb podjęcia tej decyzji – przez głosowanie większościowe, i nie chcielibyśmy, żeby kiedykolwiek to wróciło.

Problemem był też status polityczny tej decyzji. W naszym przekonaniu decyzja miała, być może ma charakter pilotażowy. I to chcielibyśmy zastopować. Umówmy się, że alokacja 7 tys. to tylko detal. Ta decyzja była ważna i wywoływała emocje, ponieważ miała charakter pilotażowy, np. wprowadzała algorytm KE”