PSL zgłasza uchwałę o powołaniu siedmiu wicemarszałków

Jak mówił na briefingu w Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz:

„Stojąc na straży dobrych zwyczajów, zgłaszamy uchwałę w imieniu klubu parlamentarnego PiS dot. ilości wicemarszałków. Tak, żeby zapewnić pełną partycypację wszystkich stronnictw politycznych w parlamencie. Chcemy, żeby w pracach w prezydium uczestniczyły wszystkie kluby parlamentarne. To dobry zwyczaj, że na starcie kadencji ci, którzy są w stanie stworzyć klub, którym zaufały setki tysięcy Polaków, tak, jak PSL-owi, mają prawo do dyskusji na prezydium Sejmu. Bo to nie chodzi o funkcje wicemarszałka, ale o udział w pracach i swobodę wypowiedzi, również w kształtowaniu porządku obrad. Czyli prac Sejmu. Dlatego zgłaszamy uchwałę o powołaniu 7. wicemarszałków”

Dalej mówił:

„Czemu 7? Ponieważ chcemy pokazać i udwodnić, że nic nie zagraża większości w prezydium dla PiS-u. Oni będą tam mieć marszałka i 3 wicemarszałków w takim ujęciu. To pokazuje, że ten wniosek nie ma na celu PSL w żaden sposób zmienić struktury prezydium. Naszym kandydatem, jeżeli ta uchwała uzyska akceptację, będzie poseł Andżelika Możdżanowska”