Kosiniak-Kamysz szefem klubu parlamentarnego PSL

Władysław Kosiniak-Kamysz został wybrany na nowego szefa klubu parlamentarnego PSL. Tę decyzję podjął klub, który pierwszy raz w tej kadencji zebrał się w Sejmie. PSL zapowiada, że ponownie złoży w Sejmie projekt ustawy dot. przejścia na emeryturę po 40 latach stażu pracy.

Według informacji 300POLITYKI, do prezydium klubu zostali wybrani Andżelika Możdżanowska, Marek Sawicki i Jan Łopata. Sekretarzem został Krzysztof Paszyk.