Szydło: „Apeluję o czystą grę w kampanii. Szczególnie do premier Kopacz”

W odpowiedzi na pytanie o informacje „wSieci” dotyczące Andrzeja Hadacza, wiceprezes PiS Beata Szydło mówiła na konferencji pod gazoportem:

„Jeżeli to się potwierdzi, to tylko pokazuje, jakie chwyty stosowali nasi oponenci w kampanii. Obawiam się, że skoro takie metody były stosowane w poprzedniej kampanii, to możemy mieć do czynienia z próbą prowadzenia tego typu kampanii i w tych wyborach. Ja tylko apeluję o czystą grę. To jest apel do polityków wszystkich ugrupowań, ale szczególnie apeluję do premier Kopacz. Jeżeli premier mówi dziś o solidarności, to pamiętajmy, że oznacza to też szacunek jeden dla drugiego. Apeluję o czystą grę. Polacy mają prawo uczestniczyć w kampanii, która jest kampanią na programy”

Szydło komentowała też o słowach prezydenta Dudy o związkach zawodowych:

„To było doskonałe, świetnie przyjęte przez zgromadzonych przemówienie. Prezydent podkreślił, że trzeba pamiętać o „Solidarności” – tej sprzed 35 lat, jak i tej, która jest dziś potrzebna i którą trzeba dziś budować. Prezydent nie powiedział, że związki zawodowe powinny stać ponad prawem. Przypomniał, że politycy jesteśmy na służbie. Jeżeli nie dotrzymujemy słowa, jeżeli nie dochowujemy [przyrzeczeń] z kampanii wyborczej, to wówczas obywatele, a związki zawodowe reprezentują stronę społeczną mają prawo nas upominać”

Szydło komentowała też tekst FAZ dotyczący uchodźców i tego, że Polska miałaby otrzymać pomoc za przyjęcie odpowiedniej ich liczby:

„Nie wyobrażam sobie, że jakiekolwiek inne kraje, a jeszcze media dyktują innemu krajowi jak ma postąpić. Mogę zadeklarować, że jeżeli Polacy mi zaufają to będę kierować się interesem naszej Ojczyzny i naszych obywateli nie będę ulegać presji, jeśli to nie służy interesom Polski. Dziś dziś Polska musi przede wszystkim rozwiązywać problemy naszych obywateli, co zrobić z obywatelami Polski, którzy są poza granicami kraju i chcą wrócić, jak nasi rodacy na Wschodzie”

Szydło podkreśliła też, że nie można ulegać takiemu „swego rodzajowi szantażowi”.