Miller: Zrobiliśmy dziś wielki krok dla zjednoczenia lewicy w Polsce

Zrobiliśmy dziś wielki krok dla zjednoczenia lewicy w Polsce. Zatwierdziliśmy tzw. jedynki na listach dotyczące kandydatów SLD i jednocześnie wskazaliśmy te okręgi wyborcze, które oddajmy do dyspozycji naszym koalicjantom – mówił Leszek Miller na konferencji SLD, po posiedzeniu Rady Krajowej.

Jak już pisaliśmy, rada potwierdziła start w wyborach parlamentarnych w formule koalicji Zjednoczonej Lewicy. Zatwierdziła również liderów list w tych okręgach, które w ramach porozumienia koalicyjnego przypadło Sojuszowi.

Na „jedynkach” list wyborczych znajdą się m.in. Paulina Piechna-Więckiewicz w Siedlcach, Leszek Miller w Gdyni, Joanna Senyszyn w Gdańsku, Krzysztof Gawkowski w Bydgoszczy, Tomasz Kalita w Gliwicach, Włodzimierz Czarzasty w Płocku, Dariusz Joński w Łodzi, Andrzej Szejna w Kielcach oraz Jerzy Wenderlich w Toruniu.

Miller stwierdził także: – Będziemy w naszym programie wyborczym zwracali głównie na kwestie społeczne i socjalne.