MKB na 6 sierpnia zwołała Zgromadzenie Narodowe w celu złożenia przysięgi przez PAD

Marszałek Sejmu na 6 sierpnia, na 10:00 zwołała Zgromadzenie Narodowe w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego prezydenta.