Senator Włodzimierz Cimoszewicz o podejrzeniu, że PBK chce „umyć ręce” od podpisania ustawy o in vitro mówił Katarzynie Kolendzie-Zaleskiej w Faktach po Faktach TVN24:

Podchodzę z dużą uwagą do listu prezydenta do Senatu, jego opinie nie powinny zostać zlekceważone. Gdyby PBK zdecydował się na spowolnienie procesu wokół tej ustawy, to zapytałbym gdzie były wątpliwości konstytucyjne do ustawy o bestiach, czy dopalaczach. Zaskakuje mnie, że te uwagi zostały tak późno przedstawione, było powinnością prezydenta, żeby na to zwrócić uwagę. Rodzi się podejrzenie, że prezydent nie chce uczestniczyć w podpisaniu tej ustawy.