Wzrost PKB w III kwartale w Polsce wyniósł 3,5 proc. wynika z wstępnych danych GUS. Polska gospodarka uniknęła technicznej recesji w tym roku – pisze 300GOSPODARKA.

Według danych GUS, wzrost gospodarczy w ujęciu rok do roku wyniósł 3,5 proc., a według danych odsezonowanych, w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrósł o 0,9 proc. Tym samym III kwartał udało się uniknąć technicznej recesji, czyli sytuacji, w której PKB spada dwa kwartały z rzędu.

Dla przypomnienia: w II kwartale gospodarka skurczyła się o 2,1 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem. W ujęciu rocznym wzrost PKB wyniósł wówczas 5,8 proc.

Dużego hamowania tempa wzrostu gospodarczego spodziewała się większość ekonomistów. Tzw. konsensus rynkowy wskazywał, że PKB wzrósł o 3 proc.

Ale dane GUS są lepsze. Choć trzeba też zauważyć, że ekonomiści dużych banków spodziewali się mniej więcej takiego właśnie odczytu.

WIĘCEJ: https://300gospodarka.pl/news/wzrost-pkb-w-polsce-dane-gus-iii-kwartal-czy-byla-recesja