W Banku Pekao S.A. stawki dla oszczędzających obecnych i nowych klientów ponownie idą w górę. Już teraz oprocentowanie nowych środków na lokacie 12-miesięcznej wynosi 8 proc., co plasuje Pekao wśród rynkowych liderów. Od początku października mocno wzrośnie również oprocentowanie dla wcześniej zgromadzonych środków.

Od 16 września obowiązują wyższe stawki dla lokat na nowe środki w Pekao. W przypadku lokaty na 12 miesięcy jest to aż 8 proc., w przypadku lokaty półrocznej 7 proc., a trzymiesięcznej 6 proc. Maksymalna łączna kwota jaką można zdeponować na tych lokatach to aż 1 mln zł.

Od początku przyszłego miesiąca wydatnie wzrosną stawki na „stare środki”. Do 6 proc. w przypadku lokaty trzymiesięcznej, do 6,5 proc. przy półrocznej oraz 7 proc. przy rocznym okresie oszczędzania. Wszystkie lokaty są do maksymalnej kwoty 50 tys. zł, a klient może założyć po jednej lokacie na każdy dostępny okres oszczędzania.

 – Bank Pekao właściwie od początku cyklu podwyżek stóp był liderem jeśli chodzi o wysokość stawek depozytów dla klientów. Szybko zareagowaliśmy na zmianę sytuacji rynkowej i jako jeden z pierwszych banków znacząco podnieśliśmy oprocentowanie oszczędności. Jesteśmy konsekwentni w naszym działaniu oferując dziś oprocentowanie lokat sięgające aż 8 proc. Doceniają to nasi klienci, co ma biznesowy wymiar przekładając się na wzrost naszego udziału rynkowego w depozytach, jak i w funduszach inwestycyjnych – mówi Wojciech Werochowski, wiceprezes Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej.

Jednocześnie Pekao kontynuuje bardzo atrakcyjną ofertę kont oszczędnościowych. Bank oferuje na kontach oszczędnościowych dla nowych klientów aż 7 proc. w skali roku na 6 miesięcy do kwoty nawet 400 tys. zł. Ciekawym i konkurencyjnym rozwiązaniem w kontach oszczędnościowych dostępnych w Pekao jest również możliwość nielimitowanej liczby bezpłatnych przelewów z kont oszczędnościowych, które dostępne są przez aplikację mobilną PeoPay.

TEKST PARTNERSKI