Najnowszy raport Banku Pekao o sytuacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2021-2022 pokazuje umiarkowany optymizm. Przedsiębiorcy lepiej oceniają stan polskiej gospodarki i sytuację w swojej branży niż w 2020 r.

Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao  wskazuje, że 33 proc. PKB i 55 proc. wartości dodanej tworzą mikro, małe i średnie firmy, a 68 proc. pracowników jest zatrudnionych w sektorze MMŚP. Coroczny raport Banku Pekao pokazuje kluczowe zagadnienia: nastroje panujące w gospodarce, nastroje panujące w firmach, perspektywy dotyczące zatrudnienia, inwestycji i wdrażania innowacji.

– To ważny, historyczny raport, zawierający interesujące dane, ponieważ mikro, małe i średnie firmy stanowią bardzo ważny segment dla Banku Pekao. Dużo energii poświęcamy, żeby dostosować programy, produkty dla przedsiębiorców – mówi Magdalena Zmitrowicz.

Ogólny Wskaźnik Koniunktury (OWK) MMŚP mierzący nastroje przedsiębiorców wyniósł 93,9 pkt. i jest wyższy niż w 2020 r. (91,4 pkt.) pomimo tego, że rok 2021 i początek 2022 to czarna seria problemów, z którymi musiały zmierzyć się firmy.

Z raportu, w którym 6900 przedsiębiorców udzieliło odpowiedzi na 49 pytań pogrupowanych w osiem sekcji wynika, że 70 proc. firm docenia, że po pierwsze przetrwało okres pandemii i lockdownów, po drugie, że skorzystało z programów pomocowych.

– Raport pokazuje, że polska gospodarka stara się być gospodarką innowacyjną. Polscy przedsiębiorcy walczą o przetrwanie, o utrzymanie zatrudnienia i o to, aby innowacje wspierały ich dalszy rozwój, osiąganie nowych rynków zbytu, zdobywanie tego, co będzie dla nich stanowiło przewagę konkurencyjną – podkreśla Dominika Byrska, dyrektor Biura Produktów i Procesów Kredytowych w Banku Pekao S.A.

Ogólny wskaźnik koniunktury w latach 2021-2022 nadal jednak znajduje się nie tylko poniżej rekordowej wartości 102 pkt. z 2019 r., ale również poziomu neutralnego (100 pkt.), powyżej którego wybijają się jedynie firmy średnie, zatrudniające od 50 do 249 pracowników, ze wskaźnikiem 101,6 pkt. Najniższy poziom optymizmu (93,8 pkt.) prezentują właściciele mikrofirm, zatrudniających do 10 osób.

TEKST PARTNERSKI