Rok 2021 upłynął pod znakiem pandemii, ale dla polskich start-upów okazał się rekordowy – procesy związane z cyfryzacją zostały znacząco przyspieszone – pisze portal PFR o startupach

Opublikowany w tym miesiącu raportu „Polskie Startupy 2021” autorstwa fundacji Startup Poland wskazał na wzrost dojrzałości naszego ekosystemu – poza rekordowymi i coraz późniejszymi rundami finansowania, wskazał także na coraz wyższe przychody technologicznych start-upów. Ciekawy jednak był także przekrój branż, w jakich te firmy działają.

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie trzech kluczowych słów najlepiej oddających charakter głównej usługi lub produktu oferowanych swoim klientom. Najwięcej, bo ponad jedna piąta z nich (22%), wskazywała na AI i machine learning. Nieco mniej (18%) wybrało e-commerce. Trzecie miejsce zajął termin medtech (13%), czyli usługi z obszaru medycyny i zdrowia. Niemal identyczny odsetek (12%) wskazał słowa 'edukacja’ oraz 'analityka, research tools, business intelligence’.

Takie dane pojawiły się w raporcie po raz pierwszy, więc trudno wskazać na trendy. Na pewno były tak wyraźne, jak w 2020 r., zdominowanym przez zmiany wymuszone przez pandemię COVID 19 (zwłaszcza w wypadku medtech widać było pojawiające się rozwiązania technologiczne związane ze zmianą modelu służby zdrowia – w tym telemedycynę – takie jak np. Higo Medical), natomiast rozwój zarówno medtech jak e-commerce obserwowaliśmy już w zeszłym roku. Rozwiązania, które koncentrują się na edukacji to raczej kwestia tego roku. Poza globalnym gigantem – Brainly, w Polsce powstał na przykład Novakid – aplikacja do nauczania angielskiego dla dzieci. Ten edtechowy start-up nie jest przez wszystkich identyfikowany jako część polskiego ekosystemu (założyciele są Rosjanami, a rundy finansowania zdobywa głównie poza Polską), ale firma z siedzibą w Krakowie, w tym roku uzyskała ok. 29,5 miliona euro od funduszy VC z Doliny Krzemowej.

Co do machine learning – trudno wskazać konkretny start-up, który koncentruje się na tym rynku – bo większość z polskich start-upów technologicznych używa AI jako narzędzia. Rozwiązań AI w medycynie używa na przykład Infermedica – jeden ze start-upów, które w tym roku obserowaliśmy, a w e-commerce przykładem wykorzystania rozwiązań maszynowych może być na przykład Nethansa, które optymalizuje ceny na jednej, konkretnej platformie – Amazon. Jednak to, że polska jest zagłębiem usług IT i wysokiej jakości programistów to jeden z powodów, dla których AI w naszym kraju trzymało się dobrze.

Polskie start-upy są także dojrzalsze i więcej zarabiają. Ten trend to kolejna obserwacja z raportu Startup Poland. 59% badanych stwierdziło, że ich firma przynosi większe lub o wiele większe przychody niż w zeszłym roku. Tylko 9% zanotowało spadek przychodów.