Idea 3W to projekt zainicjowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynikający z jego strategii z września 2021 roku. To odpowiedź na pytanie o nowe motory wzrostu gospodarczego na drodze do zeroemisyjności.

Trzy W to woda, wodór i nowoczesne technologie węglowe, które mają być katalizatorami zmian gospodarczych na miarę trzech WWW kojarzonych z Internetem. Polska ma potencjał do efektywnego wykorzystania tych trzech zasobów.

Już teraz Polska jest potęgą wodorową, ale opiera się na razie na wodorze szarym z rafinerii. Plany zakładają jednak rozwój wodoru zielonego wytwarzanego z nadwyżek energii ze źródeł odnawialnych. To paliwo ma napędzać transport: koleje i komunikację miejską, czym interesują się już samorządy.

Woda to kolejny zasób, ale brakuje go w Polsce i na całym świecie. BGK dostrzega konieczność racjonalnego wykorzystania wody. Państwa, samorządy oraz sektory produkcji przygotowują strategie retencji oraz działania w ramach coraz popularniejszej idei smart city.

Węgiel kojarzy się z emisjami CO2, ale nowoczesne technologie pozwolą wykorzystywać ten pierwiastkiem w inżynierii, medycynie, budownictwie, przemyśle kosmicznym, motoryzacji i lotnictwie. Dobry przykład to nanorurki zastosowane w inżynierii, medycynie i biotechnologii czy też grafen, doskonały przewodnik elektryczny podnoszący efektywność energetyczną oraz nadzieja motoryzacji na czele z grafenowymi silnikami samochodów elektrycznych oraz inżynierii tkankowej w medycynie. Nowe materiały z nanocząstek węgla mogą pomóc także redukować emisje CO2 w energetyce.

BGK jest przekonany o tym, że należy zbudować, zintegrować i aktywizować społeczność wokół idei 3W realizowanej w Polsce oraz regionie Trójmorza. Ma ona połączyć światy nauki i biznesu współpracujące z samorządami. Ruszyły już konsultacje z samorządowcami, warsztaty, spotkania i konferencje przyciągające nowych partnerów. Chodzi o stworzenie narzędzi ułatwiających współpracę wynalazców z  firmami zainteresowanymi komercjalizacją innowacji oraz instytucjami finansowymi pozwalającymi znaleźć środki na nie.

Bank ma ambicje zbudowania wokół Idei 3W społeczności wszystkich opisanych środowisk, a także wszystkich zainteresowanych budowaniem zrównoważonego rozwoju na podstawie zasobów 3W. Po więcej informacji na temat zasobów 3W odsyłamy również do raportu „Idea 3W. Perspektywy rozwoju”, w którym eksperci BGK opisali, jakie technologie z obszaru 3W mogą już wkrótce odmienić otaczającą nas rzeczywistość.

Prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka przedstawiła Ideę 3W jako kluczowe rozwiązanie dla osiągnięcia zeroemisyjności w gospodarce. Jak mówiła, nowe 3W przyniesie rewolucję w naszym stylu życia, podobną, jaką przyniosło WWW, czyli upowszechnienie Internetu. Prezes BGK tłumaczyła, dlaczego tak ważne są trzy zasoby, które mieści w sobie wizja 3W. Wskazała wodę jako źródło życia oraz niezbędny zasób w przemyśle i energetyce, który ze względu na jego ograniczenie powinniśmy wykorzystywać w sposób zrównoważony. Zaznaczyła, że kolejny z elementów 3W – wodór już teraz jest nazywany paliwem przyszłości – w kontekście motoryzacji, ale także energetyki i przemysłu. Jako ostatnie „W” wskazała węgiel, traktowany tutaj jako pierwiastek o ogromnym potencjale i zastosowaniu: w branży hi-tech, medycynie, farmakologii, kosmetologii, budownictwie oraz w motoryzacji i przemyśle kosmicznym.

Beata Daszyńska-Muzyczka podczas wystąpienia wskazała na konkretne działania, które planowane są w ramach Idei 3W. Należą do nich budowa, integracja oraz aktywizacja społeczności zaangażowanej w projekt. To także utworzenie całego ekosystemu 3W w Polsce, który będzie łączyć i wspierać świat nauki oraz biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce oraz medycynie. Jak mówiła Prezes BGK, we wszystkich działaniach ważny będzie rozwój kapitału społecznego oraz wzmacnianie świadomości i postaw konsumenckich, istotnych dla rozwoju sektora 3W. Jednym z widocznych efektów prac będą opracowania i raporty na temat 3W, które zgromadzą know-how i narzędzia do jeszcze lepszej wymiany wiedzy pomiędzy ludźmi i instytucjami. Jak podkreślała, w ten sposób BGK będzie wpływać na wzmocnienie konkurencyjności całej polskiej gospodarki.

Żeby omawiane działania nie były tylko obiecywaną wizją, Prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka zaprezentowała raport „Idea 3W. Perspektywy rozwoju”. Dokument prezentuje założenia Idei 3W oraz stanowi przegląd technologii z obszaru wody, wodoru i węgla nieenergetycznego, które będą przyszłością zeroemisyjnej i zrównoważonej gospodarki. W opracowaniu zostały omówione m.in. wyzwania związane z retencjonowaniem i oczyszczaniem wody, przegląd najciekawszych kierunków rozwoju technologii wodorowych w Polsce i na świecie, a ponadto opinie wybitnych ekspertów zajmujących się węglem, jako surowcem do rozwijania innowacyjnych materiałów przyszłości.

Prezes BGK zachęciła, aby już teraz wejść na „Ścieżkę 3W” i budować społeczność 3W, która przyniesie nam zdrowszą, czystszą i opartą na zaawansowanych technologiach przyszłość, w której odpowiedzialnie zarządzamy zasobami wodnymi, mamy czyste technologie wodorowe oraz innowacyjne materiały węglowe.

Raport można bezpłatnie pobrać ze strony www.idea3W.org.

Materiał partnera Impact CEE.