PKN Orlen i Synthos Green Energy podpisały umowę inwestycyjną dotyczącą opracowania i komercjalizacji technologii małych reaktorów jądrowych w Polsce – pisze 300GOSPODARKA

Firmy popisały umowę o utworzeniu spółki joint venture Orlen Synthos Green Energy. To za jej pośrednictwem chcą realizować swoje plany dotyczące tych reaktorów – czyli tzw. reaktorów SMR, a w szczególności modelu BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy.

Podpisana umowa zakłada szeroki zakres działalności spółki. Jej zadaniem będzie ocena potencjalnych lokalizacji pod inwestycje, ich realizacja, ale także produkcja energii.

Energia pochodząca z małych reaktorów Orlen Synthos Green Energy ma być przeznaczona zarówno do sprzedaży na rynku, jak i na potrzeby własne firm Orlen i Synthos.

„Liczymy, że pierwszy reaktor powstanie w naszym kraju do 2030 roku. Jest już podpisany list intencyjny w sprawie ustalenia warunków dostaw pierwszych reaktorów do Polski” – mówi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

W związku z tym, inwestycje w reaktory modułowe mają się odbyć „przy 50-procentowym udziale polskich firm”.

MA to być łatwiejsze m. in. dzięki temu, że reaktor BWRX-300, na którym głównie chcą się oprzeć Synthos i Orlen, został opracowany przez amerykańską grupę GE.

GE działa w Polsce od 30 lat i posiada tu rozbudowany łańcuch dostaw, na który składa się ponad 3 000 firm. Niektóre z nich już produkują elementy do elektrowni jądrowych za granicą – wskazuje właściciel Grupy Synthos, Michał Sołowow.

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Natomiast Grupa PKN Orlen, działają w sektorze energetyki, zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie.