Zysk netto Grupy PZU przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszej połowie 2021 roku wyniósł 1,7 mld zł. Wzrósł zatem aż o 455 proc. w porównaniu z danymi sprzed roku i był najwyższym takim wynikiem okresowym PZU od sześciu lat.

W samym drugim kwartale Grupa wypracowała 774 mln zł zysku netto – o 318 proc. więcej niż rok temu. Wskaźnik ROE od stycznia do końca czerwca wyniósł 18,7 proc. – zanotowano tu więc wzrost o 15,1 p.p., a w drugim kwartale sięgnął 17,1 proc. Wyniki te stawiają PZU wśród najbardziej rentownych ubezpieczycieli w Europie.

– Osiągnięcia w pierwszej połowie tego roku, w warunkach wciąż dalekich od normalności, to manifestacja odporności kryzysowej i efektywności naszego biznesu oraz jego potencjału wzrostowego – powiedziała prezes PZU dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.

Dobrą sytuację Grupy PZU potwierdza rekordowa dywidenda wypłacana w tym roku, najwyższa wśród wszystkich firm notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 

Grupa Kapitałowa PZU to największa grupa finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej, konglomerat finansowy o aktywach przewyższających budżet niejednego kraju europejskiego. Działa w pięciu krajach – w Polsce, Estonii, na Litwie, Łotwie i Ukrainie. Jej skonsolidowane aktywa wynoszą 391 mld zł, a jej kapitalizacja na GPW w połowie września sięgnęła 35,5 mld zł.

W Polsce PZU ma ich ok. 22 mln klientów, w tym 16 mln klientów ubezpieczeniowych. PZU znajduje się w ścisłej czołówce na rynkach usług bankowych, inwestycyjnych oraz opieki zdrowotnej, jest także niekwestionowanym liderem polskiego rynku ubezpieczeń.