Oddziaływanie KGHM na otoczenie, w tym klimat, ale i wpływ samych zmian klimatu na operacje Spółki oraz Grupy Kapitałowej, redukcje emisji CO2, poszukiwanie nowych technologii dekarbonizacyjnych i poprawa efektywności energetycznej – KGHM inauguruje kluczowy etap przygotowywania swojej polityki klimatycznej. Najważniejsze rezultaty prac poznamy jeszcze w tym roku.

Finalizacja toczących się od kilkunastu miesięcy prac przewidziana jest na ostatni kwartał bieżącego roku. Dziś podczas spotkania w siedzibie Firmy w Lubinie przedstawiciele Spółki omówili m.in. aktualny status i harmonogram prac oraz dalszy podział zadań w kluczowym etapie projektu.

– Nadążamy za współczesnymi trendami, które towarzyszą naszemu biznesowi. A nawet je wyprzedzamy. Wydajemy setki milionów złotych na dostosowanie produkcji do obowiązujących wymogów. Stawiamy sobie ambitne cele i dlatego budujemy politykę klimatyczną. Nie uciekniemy i nie chcemy uciekać przed rzeczywistością. Intensywnie pracujemy nad tym dokumentem – podkreśla Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Z każdym rokiem rosną wymogi nakładane na przemysł zarówno przez unijne, jak i krajowe prawodawstwo. Spółki muszą stawać się bardziej efektywne w wykorzystaniu zasobów, dążyć do dalszego ograniczania emisji, minimalizować wpływ na klimat i środowisko w którym operują, ograniczać ślad węglowy.

KGHM już w 2019 roku w raporcie niefinansowym zapowiedział przygotowania do stworzenia polityki klimatycznej Spółki. Miedziowy lider w branży wydobywczej m.in. analizował wpływ zmian klimatu na model biznesowy czy badał sytuację dotyczącą globalnego wzrostu temperatury i jego skutków związanych z kosztami korzystania ze środowiska.

Specjaliści z KGHM poszukują technologii pozwalających obniżać ślad węglowy poprzez obniżenie emisji bezpośrednich i pośrednich oraz pracują na poprawą efektywności energetycznej i podniesieniu poziomu zużycia energii ze źródeł odnawialnych.