Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał porozumienie o współpracy z Export-Import Bank of the United States (EXIM Bank). Współpraca zwiększy możliwości wsparcia polskich i amerykańskich eksporterów. Na mocy podpisanego porozumienia polski bank rozwoju i amerykański EXIM Bank będą wymieniać się doświadczeniami i wiedzą. Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, którego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju kraju.

– Pomagamy naszym przedsiębiorcom na ponad 70 światowych rynkach na 6 kontynentach. Współpraca BGK z amerykańskim EXIM Bankiem zwiększy możliwości wsparcia polskich eksporterów w Stanach Zjednoczonych. Nasi przedsiębiorcy mają szanse włączenia się w łańcuchy dostaw dla przemysłu zarówno amerykańskiego, jak i zachodnioeuropejskiego – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

EXIM Bank umożliwia eksporterom z USA zwiększenie sprzedaży za granicą i wspieranie miejsc pracy w kraju. Porozumienie o współpracy zostało podpisane w Warszawie podczas wizyty Kimberly Reed, prezes EXIM Bank.