Orlen, największa polska spółka rafineryjna, zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku oraz cele redukcji emisji CO2 do 2030 roku.

Spółka szacuje, że jej wydatki inwestycyjne na projekty ograniczające emisję CO2 wyniosą ponad 25 miliardów złotych do 2030 roku.

Spółka planuje zredukować emisję CO2 na posiadanych aktualnie aktywach rafineryjnych i petrochemicznych o 20 proc. oraz w energetyce o 33 proc. CO2 na każdą megawatogodzinę wyprodukowanej energii elektrycznej. W 2050 roku Orlen zamierza mieć zerowy bilans emisji netto.

Ogłoszona przez Orlen strategia dążenia do neutralności emisyjnej ma być oparta jest na czterech filarach: efektywności energetycznej produkcji, zeroemisyjnej energetyce, paliwach przyszłości oraz zielonym finansowaniu.

„W ostatnich latach nie tylko intensywnie rozwijaliśmy nowe obszary biznesowe, ale jesteśmy też liderem konsolidacji polskiego sektora energetyczno-paliwowego. Realizacja planowanych przez Orlen przejęć pozwoli nam w pełni wykorzystać nowe możliwości, jakie niosą ze sobą globalne trendy w energetyce i konsekwentnie budować wartość koncernu w długiej perspektywie” – powiedział Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

W ciągu 10 lat koncern chce zrealizować ponad 60 projektów zwiększających efektywność energetyczną obecnie istniejących aktywów produkcyjnych.

W nowych projektach rafineryjnych i petrochemicznych wykorzystywane będą najlepsze i najbardziej efektywne emisyjnie technologie. Orlen planuje też wzmocnić swoją pozycję regionalnego lidera w obszarze biopaliw, realizując 5 znaczących inwestycji w produkcję biopaliw.

W ramach budowy nowych obszarów biznesowych koncern chce koncentrować się na rozwoju nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, w tym przede wszystkim mocy wiatrowych oraz fotowoltaiki.

Orlen będzie rozwijać też technologie wodorowe oraz rozbudowywać sieć dystrybucji paliw alternatywnych.

Inwestycje realizowane w ramach strategii neutralności emisyjnej będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane.

Orlen jest notowaną na GPW spółką, której pakiet kontrolny posiada polski rząd. Firma niedawno przejęła spółkę energetyczną Energa,  konkurencyjną spółkę Lotos, a w niedalekiej przyszłości chce przejąć spółkę gazową PGNiG.

Firma zarządza sześcioma rafineriami ropy naftowej w trzech krajach: w Polsce, Czechach i na Litwie. Produkuje m. in. benzynę, olej napędowy, olej opałowy i paliwo lotnicze, jest także znaczącym producentem petrochemikaliów.